Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Poniższy regulamin określa warunki zakupu i sprzedaży pomiędzy Tobą (klientem), a Jacobs & Turner Ltd (Firmą), prowadzącym działalność handlową pod nazwą Trespass. Niniejszy regulamin nie ma wpływu na twoje ustawowe prawa jako konsumenta.

Dokonując zakupu na tej stronie, zgadzasz się z postanowieniami niniejszego regulaminu. Warunki mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, w dowolnym momencie, i obowiązkiem klienta jest zapoznanie się z regulaminem przed złożeniem zamówienia.

2. Obowiązujące prawo

Zasady i warunki niniejszego regulaminu są zgodne z obowiązującym prawem szkockim. Spory powstałe w związku z niniejszymi warunkami i towarami dostarczanymi za pośrednictwem naszych stron internetowych podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów szkockich.

3. Warunki sprzedaży

Składając zamówienie za pośrednictwem naszej strony(www.trespass.pl) potwierdzasz chęć zakupu produktu, zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu.Wszystkie zamówienia zależą od dostępności i potwierdzenia ceny zamówienia.

Czas wysyłki może się różnić w zależności od dostępności produktów, a wszelkie gwarancje lub oświadczenia dotyczące czasu dostawy podlegają opóźnieniom wynikającym z dni ustawowo wolnych od pracy, opóźnień pocztowych lub działania siły wyższej, za które Firma nie ponosi odpowiedzialności. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Zamówienia i dostawa

Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia realizacji złożonego zamówienia. Jeśli zamówienie zostanie przyjęte, klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną, a my potwierdzimy tożsamość strony, z którą zawarłeś umowę. Zwykle będzie to Firma, ale w niektórych przypadkach może to być strona trzecia. W przypadku umowy zawartej ze stroną trzecią, Spółka nie działa jako agent lub zleceniodawca, a umowa jest zawierana między Tobą a tą stroną trzecią.

Składając zamówienie, klient zobowiązuje się, że wszystkie dane, które przekazuje firmie, są prawdziwe i dokładne, że jest upoważnionym użytkownikiem karty kredytowej, debetowej lub konta bankowego użytego do złożenia zamówienia oraz że posiada wystarczające środki na pokrycie kosztów zamawianego produktu. Koszt produktów i usług może się zmieniać, a wszystkie ceny reklamowane podlegają takim zmianom.

A. Kontrakt

Kiedy klient złoży zamówienie na stronie, otrzyma e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. Ta wiadomośc elektroniczna jest jedynie potwierdzeniem otrzymania zamówienia i nie oznacza jego akceptacji. Firma zastrzega sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia dowolnego zamówienia przed jego realizacją. Umowa między firmą a klientem dotycząca zakupu towarów wejdzie w życie dopiero po zatwierdzeniu przez nas płatności, zweryfikowaniu cen oraz przetworzeniu i wysłaniu zamówienia. Drugi e-mail zostanie wysłany, gdy te warunki zostaną spełnione.

B. Ceny i dostępność

Firma stara się aby wszystkie informacje, opisy i ceny produktów ukazujące się na naszej stronie były dokładne i zgodne z prawdą. Niekiedy jednak, mogą zdażyć sie pomyłki. Jeśli odkryjemy błąd w cenie jakiegokolwiek produktu na który klient złożył zamówienie, poinformujemy o tym klienta tak szybko jak to możliwe, dając możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia po prawidłowej cenie lub anulowania go. Jeśli nie będziemy mogli skontaktować się z klientem, firma traktuje zamówienie jako anulowane. Jeśli zamówienie jest anulowane a klient zapłacił już za towary, otrzyma pełny zwrot pieniędzy.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT w stawce obowiązującej przy składaniu zamówienia. Koszty dostawy mogą również zostać naliczone i są wyraźnie widoczne i włączone do całkowitej kwoty do zapłaty. Warianty kolorystyczne tego samego produktu mogą niekiedy być oferowane w różnych cenach.

Nasze strony internetowe mogą zawierać błędy typograficzne lub inne błędy czy nieścisłości, mogą być niekompletne lub nieaktualne. Firma zastrzega sobie zatem prawo do poprawiania wszelkich błędów, niedokładności lub zaniechań oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji dowolnych zamówień, które mogą zostać złożone w oparciu o niepoprawne lub nieaktualne informacje na naszych stronach internetowych, niezależnie od tego, która informacja okazała się błędna, czy jest to cena, warunki dostawy, płatności czy zwrotu.

C. Płatności

Po otrzymaniu zamówienia firma przeprowadzi standardową pre-autoryzację karty płatniczej, aby upewnić się, że dostępne są wystarczające środki, aby zrealizować transakcję. Towar nie zostanie wysłany, dopóki ta pre-autoryzacja nie zostanie zakończona. Twoja karta zostanie obciążona, gdy zamówienie zostanie zaakceptowane.

D. Kody promocyjne

Od czasu do czasu, firma może oferować promocyjne kody rabatowe, które mogą obowiązywać w odniesieniu do jakichkolwiek lub określonych zakupów dokonanych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Warunki użytkowania dotyczące dowolnego kodu rabatowego zostaną określone w momencie jego wystawienia.

O ile nie zaznaczono inaczej, postanowienia niniejszego regulaminu, odnoszą się do wszystkich promocji, konkursów i kodów rabatowych.

 • Dla jednego zamówienia można zastosować tylko jeden kod promocyjny.
 • Kod promocyjny nie może zostać użyty po złożeniu zamówienia.
 • Firma zastrzega sobie prawo do zakończenia dowolnej promocji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego uprzedzenia.
 • O ile nie nie zaznaczono inaczej, wszystkie kody rabatowe z ustalonym progiem pieniężnym, wymagają przynajmniej jednego odpowiedniego produktu o właściwej cenie, aby kwalifikować się do zniżki.

4. Zwroty

Klient może odesłać nieodpowiednie lub wadliwe produkty, w celu uzyskania zwrotu kosztów pod warunkiem, że produkty zostaną odesłane do naszego centrum zwrotów w Wielkiej Brytanii w ciągu 14 dni od pierwotnej daty dostawy. Produkty muszą być w zupełnie nowym, nieużywanym stanie, w oryginalnym opakowaniu i wraz z wypełnionym formularzem zwrotnym. Firma zaleca, aby dla własnej ochrony, klient użył ubezpieczonej przesyłki zwrotnej.

Wadliwe produkty zostaną wymienione bez dodatkowej opłaty za dostawę.

Zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi sprzedaży na odległość(ang. Distance Selling Regulations), klienci w Unii Europejskiej mają czternaście dni (rozpoczynających się dzień po otrzymaniu), aby anulować zakup (pod warunkiem, że nie jest to zakup produktów niestandardowych/ na zamówienie). Prośbę o anulowanie zamówienia należy składać na piśmie do Biura Obsługi Klienta podając numer zamówienia, pocztą lub e-mailem na adres pomoc@trespass.pl . W takim przypadku, firma zapewnia pełny zwrot kosztów, ale klient musi zwrócić nam produkty, których zakup anulowano. Jeśli nie otrzymamy anulowanych produktów, możemy zorganizować ich odbiór na koszt klienta.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Zwroty.

5. Informacje o produktach

Firma dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby informacje zawarte na naszych stronach internetowych były poprawne i wiarygodne, jednak nie udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, co do dokładności lub kompletności tych informacji i nie stanowi części umowy.

Podjęto rozsądne wysiłki, aby upewnić się, że kolory produktów widzianych na ekranie są jak najbardziej zbliżone do koloru produktów zamówionych przez klienta. Niestety, nie możemy zagwarantować dokładnego dopasowania kolorów. Zdjęcia produktów będą się różnić w zależności od urządzenia, ustawień ekranu i rozdzielczości.

6. Oceny i opinie użytkowników

Poniższe zasady określają sposób korzystania z zapewnianej przez firmę usługi oceniania i zamieszczania opinii na stronie internetowej.

Przesyłając treści do zamieszczenia na stronie internetowe, wyrażasz zgodę na umieszczenie ich ze swoim imieniem, miastem i krajem. Przez przesłanie jakiejkolwiek treści, oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • jesteś jedynym autorem przesyłanych treści, i tym samym, właścicielem praw własności intelektualnej do nich,
 • dobrowolnie odstępujesz od posiadania wszelkich praw moralnych w przesyłanej treści,
 • cała przesyłana treśc jest dokładna,
 • masz co najmniej 13 lat, a wykorzystanie dostarczonej treści nie narusza zasad niniejszego regulaminu, i nie spowoduje obrażeń żadnej osoby ani podmiotu.

Ponadto zgadzasz się i gwarantujesz, że nie będziesz przesyłać żadnych treści:

 • o których wiesz, że są fałszywe, niedokładne lub zwodnicze,
 • które naruszają prawa autorskie, patent, znak handlowy, tajemnicę handlową lub inne prawa własności lub prawa do reklamy lub prywatności jakiegokolwiek podmiotu trzeciego,
 • naruszających wszelkie przepisy, ustawy, zarządzenia lub przepisy, w tym między innymi regulujące kontrolę eksportu, ochronę konsumentów, nieuczciwą konkurencję, antydyskryminację lub zawierających fałszywą reklamę,
 • które można rozsądnie uznać, za zniesławiające, nienawistne, obrażające uczucia religijne, stronnicze lub obraźliwe, bezprawnie grożące lub bezprawnie nękające jakąkolwiek osobę, spółkę lub korporację,
 • za które otrzymasz rekompensatę lub jakąkolwiek nagrodę od strony trzeciej,
 • zawierających wszelkie informacje odnoszące się do innych witryn internetowych, adresów, adresów e-mail, danych kontaktowych lub numerów telefonów, ani takich, które zawierają wirusy komputerowe, robaki lub inne potencjalnie szkodliwe programy komputerowe bądź pliki.

Zgadzasz się zabezpieczać i chronić przed nieszkodliwością firmę i jej funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, filie, spółki joint venture, pracowników i niezależnych dostawców usług od wszelkich roszczeń, roszczeń i szkód (rzeczywistych i wtórnych) każdego rodzaju i natury, znanych i nieznanych , w tym uzasadnione honoraria prawników wynikające z naruszenia przedstawionych powyżej oświadczeń i gwarancji lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.

W przypadku treści, które przesyłasz, udzielasz Spółce, w tym jej podmiotom stowarzyszonym i podmiotom zależnym, bezterminowego, nieodwołalnego, nieodpłatnego, zbywalnego prawa i licencji do używania, kopiowania, modyfikowania, usuwania w całości, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia pochodnych prac z oraz/lub sprzedaży oraz/lub dystrybucji treści oraz/lub zawarcia jej w dowolnej formie, medium, produkcie lub technologii na całym świecie bez potrzeby płacenia wynagrodzenia dla Ciebie.

Wszystkie treści, które przesyłasz, mogą być wykorzystane według własnego uznania Firmy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, skondensowania lub usunięcia wszelkich treści na naszej stronie internetowej, które według naszego wyłącznego uznania naruszają wytyczne dotyczące treści lub inne postanowienia niniejszego regulaminu. Nie gwarantujemy, że będziesz mieć prawo do edycji lub usunięcia wszelkich przesłanych treści. Oceny i pisemne komentarze są zazwyczaj publikowane w ciągu dwóch do czterech dni roboczych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub odmowy opublikowania jakiegokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Ty, a nie Firma, jesteś odpowiedzialny za treść Twojego komentarza/opinii. Żadna z treści, które przesyłasz, nie podlega obowiązkowi zachowania poufności ze strony firmy, jej agentów, filii, podmiotów stowarzyszonych, partnerów lub zewnętrznych usługodawców, a także ich dyrektorów, urzędników i pracowników.

Przesyłając swój adres e-mail razem z zamieszczaną oceną i/lub opinią, zgadzasz się, że firma i jej usługodawcy zewnętrzni mogą używać twojego adresu e-mail do kontaktowania się z Tobą w sprawie statusu twojej recenzji i innych celów administracyjnych.

7. Odpowiedzialność

Wspinaczka, wspinaczka górska, chodzenie po górach, jazda na nartach, jazda na snowboardzie i inne powiązane czynności są potencjalnie niebezpieczne.Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poznanie i zrozumienie właściwych technik związanych z bezpiecznym udziałem w tych czynnościach oraz w pełni akceptuje potencjalne ryzyko, szkody, obrażenia lub śmierć, które mogą wynikać z takiej działalności.

8. Prawo autorskie

Prawa autorskie do wszystkich treści należą do Firmy. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w naszych witrynach internetowych, możesz przeglądać, odtwarzać, drukować i pobierać dokumenty, audio i wideo znajdujące się na naszych stronach internetowych wyłącznie w celach osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych. Użytkownik nie może modyfikować żadnego z tych materiałów i nie może kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać ani sprzedawać żadnych treści. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy prawa dotyczącego praw autorskich, nie wolno ponownie wykorzystywać żadnych treści bez uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody Firmy. Taki zakaz używania rozciąga się na wykorzystanie dowolnej treści na dowolnej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym. Użytkownik nie może usuwać żadnych praw autorskich, znaków towarowych ani innych zastrzeżonych informacji z treści znajdujących się na naszych stronach internetowych.

9. Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i nazwy handlowe Firmy użyte na naszych stronach internetowych są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy, o ile nie podano inaczej. Użytkownik nie może, bez naszej uprzedniej wyraźnej zgody, wykorzystywać, kopiować, powielać, ponownie publikować, przesyłać, przekazywać, dystrybuować ani modyfikować naszych znaków towarowych w jakikolwiek sposób, w tym na jakimkolwiek innym środowisku sieciowym, komputerowym lub w reklamie jakiegokolwiek rodzaju.

10. Zwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się na zwolnienie od odpowiedzialności firmę, jej dyrektorów, urzędników, pracowników, konsultantów, agentów i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, odpowiedzialności, odszkodowaniami i / lub kosztami, w tym, lecz nie wyłącznie, opłatami sądowymi wynikającymi z użytkowania naszych witryn lub naruszenia warunków niniejszego regulaminu.

11. Kody promocyjne i rabatowe

Od czasu do czasu Trespass udostępnia wybrane kody rabatowe lub promocyjne(zwane dalej „kodami”), za pośrednictwem strony www.trespass.com w Wielkiej Brytanii oraz za pośrednictwem wybranych stron internetowych i usług stron trzecich. Kody te są przeznaczone do wyłącznego użytku na stronie internetowej www.trespass.com w Wielkiej Brytanii (o ile nie zaznaczono inaczej), uprawniając użytkownika do określonych rabatów, gdy wybrane produkty są kupowane podczas jednej transakcji online. Składając zamówienie można zastosować tylko jeden kod promocyjny. Za użycie kodu promocyjnego, nie zostanie wypłacona żadna gotówka ani żadna inna alternatywa.

O ile nie zaznaczono inaczej, kody nie mogą być użyte w sklepie, przy składaniu zamówienia przez telefon, ani za pośrednictwem jakiegokolwiek innego sklepu lub usługi online. O ile nie określono inaczej, dany kod rabatowy może być użyty tylko raz przez klienta identyfikowanego za pomocą podanego adresu e-mail i/lub adresu dostawy i/lub adresu rozliczeniowego karty płatniczej. O ile nie określono inaczej, kody promocyjne mogą być stosowane z całym asortymentem produktów Trespass, które są dostępne w sprzedaży na stronie internetowej Trespass.com w Wielkiej Brytanii, w tym zarówno produkty w standardowych cenach, jak i te w promocji. O ile nie określono inaczej, kody promocyjne nie mogą być łączone z żadną inną promocją lub ofertą.

Niektóre przedmioty, w tym karty podarunkowe, bony podarunkowe i koszty dostawy są wyłączone z oferty. Kody promocyjne muszą być użyte w momencie zakupu, aby były ważne. Aby zastosować kod promocyjny, wpisz podany kod, w pole podpisane "Wprowadź kod promocyjny, jeśli go masz" na stronie koszyka, a następnie naciśnij przycisk "Zastosuj kod".

Aby użycie kod promocyjnego zakończyło się powodzeniem, należy wykorzystać go podczas obowiązującego terminu ważności. Jeśli nie masz pewności, jaki jest początek lub data wygaśnięcia kodu promocyjnego, skontaktuj się z firmą Trespass, odwiedzając stronę http://www.trespass.com/contacts i klikając link "Wyślij do nas e-mail", podając konkretny kod, informację gdzie został uzyskany. i twoje dane kontaktowe.

Wszystkie oferty są zależne od dostępności i trwają do wyczerpania zapasów. Trespass zastrzega sobie prawo do usunięcia kodów promocyjnych w dowolnym czasie i bez wcześniejszego ostrzeżenia. Nie ma to wpływu na twoje ustawowe prawa jako konsumenta.